گمونم به اين نتيجه رسيدم که سلامتی از همه ی چيزايی که دفعه های قبل گفتم مهمتر و باارزشتره! وقتی يه هفته با همه کل کل ميکنی که بفرستنت گوا و بعد به فاصله ی ۲-۳ روز ميشنوی بغل گوشِت وسط دريا زلزله اومده و هزاران نفر رو کشته.....

Click for Large Photo

Click for Large Photo

Click for Large Photo

 

/ 0 نظر / 15 بازدید